L’especialitat DEEP permet als bussos immersió de manera segura en llocs de busseig més profunds, per explorar un accident per exemple. Fent aquesta especialitat, els bussos aprenen els perills i com eviten els riscos durant el busseig profund. Avança la seva educació en el busseig.

Edat mínima: 15 anys

Requisits:

Ser certificat com a bus d’Aventura
Desenvolupament del curs:

4 immersions en entrenament
Teoria a classe
Durada del curs: 2 dies

Preu: veure a la pàgina de preus

El preu inclou:

Llibre especialitzat
4 immersions
Teoria a classe amb el professor
Certificació PADI
Instructor


Important: els estudiants han de tenir un certificat mèdic signat per un metge especialitzat en medicina hiperbàrica, indicant que són aptes per al busseig.

Document: Medical statement

Close Menu