The natural parc of Montgri, les Illes Medes i el Baix Ter is a nature reserve situated in L’Estartit (Catalonia). Created in 2010, this natural parc includes a marine protected area, Montgrí mountain massif and the bay of the Ter river. If you want to learn more information about the natural parc, click on the following links (available in Spanish and Catalan) : 

 Laws concerning the natural reserve: 

Ley 15/2010, del 28 de mayo, de declaración del Parque Natural del Montgrí, las Illes Medes y el Baix Ter, de dos reservas naturales parciales y de una reserva natural integral. Plan gestor de Medas : http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&mode=single&documentId=832964&language=ca_ES&newLang=es_EShttp://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5642/1092804.pdf

 

DOGC l’Ordre TES/178/2018, de 23 d’octubre, per la qual s’estableix el procediment d’autorització dels centres d’immersió per a la gestió d’activitats d’immersió a la zona estrictament protegida de les Illes Medes i les condicions de la distribució de les llicències d’immersió entre els centres autoritzats

Informe preliminar del consell de proteccionismos de la natura sobre el pla rector d’ús i gestió de l’àrea protegida de les Illes Medes : http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/consell-proteccio-natura/enllacos-documents/informes/2006/fitxers-binaris/2006_11_Informe-PRUG-Illes-Medes-02.08.06.pdf

  • Documents about the natural parc: 

The respectful diver

Responsible navigation

Marine activities

Posidonia meadows in danger!

Safe and Responsible Diving

Beaches and Dunes

Here we recycle!… And you? 

Close Menu