Deep Dive Especialitat

L’especialitat DEEP permet als bussos immersió de manera segura en llocs de busseig més profunds, per explorar un accident per exemple. Fent aquesta especialitat, els bussos aprenen els perills i com eviten els riscos durant el busseig profund. Avança la seva educació en el busseig.

Edat mínima: 15 anys

Requisits:

Ser certificat com a bus d’Aventura

Desenvolupament del curs:

  • 4 immersions en entrenament
  • Teoria a classe

Durada del curs: 2 dies

Preu: veure a la pàgina de preus

El preu inclou:

  • Llibre especialitzat
  • 4 immersions
  • Teoria a classe amb el professor
  • Certificació PADI
  • Instructor

Important: els estudiants han de tenir un certificat mèdic signat per un metge especialitzat en medicina hiperbàrica, indicant que són aptes per al busseig.

Document: Certificat mèdic