Peak Performance Buoyancy especialitat

L’especialitat de Peak Performance Buoyancy permet entrenar als submarinistes i millorar-ne la flotabilitat. Gràcies a una millor flotabilitat, els bussejadors poden millorar el seu consum d’aire, la seva posició a l’aigua i, sobretot, evitar el contacte amb el medi aquàtic i destruir la vida submarina.

Edat mínima: 10 anys

Requisits:

Sigui certificat com a (com a mínim) (Junior) Open Water Diver

Desenvolupament del curs:

  • 2 immersions en entrenament
  • Sessions de teoria

Durada del curs: 1 dia i mitja

Preu: veure a la pàgina de preus

El preu inclou:

  • Llibres especialitzats
  • 2 immersions
  • Teoria a classe amb el professor
  • Certificació PADI
  • Instructor

Important: els estudiants han de tenir un certificat mèdic signat per un metge especialitzat en medicina hiperbàrica, indicant que són aptes per al busseig.

Document: Certificat mèdic