El Parc Natural de Montgrí, Illes Medes i el Baix Ter és un parc natural situat a l’Estartit de Catalunya. Creat el 2010, aquest parc inclou una reserva marina protegida, la serra del Montgrí i la badia del Ter. Si voleu més informació sobre la reserva, feu clic als següents enllaços: 

Lleis: 

Ley 15/2010, del 28 de mayo, de declaración del Parque Natural del Montgrí, las Illes Medes y el Baix Ter, de dos reservas naturales parciales y de una reserva natural integral. Plan gestor de Medas : http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&mode=single&documentId=832964&language=ca_ES&newLang=es_EShttp://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5642/1092804.pdf

 

DOGC l’Ordre TES/178/2018, de 23 d’octubre, per la qual s’estableix el procediment d’autorització dels centres d’immersió per a la gestió d’activitats d’immersió a la zona estrictament protegida de les Illes Medes i les condicions de la distribució de les llicències d’immersió entre els centres autoritzats

Informe preliminar del consell de proteccionismos de la natura sobre el pla rector d’ús i gestió de l’àrea protegida de les Illes Medes : http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/consell-proteccio-natura/enllacos-documents/informes/2006/fitxers-binaris/2006_11_Informe-PRUG-Illes-Medes-02.08.06.pdf

  • Documents: 

El busseig respectuós

Busseig responsable i segur

Activitats marines

Platges i Dunes

Navegació responsable

Les praderies de posidónia en perill