El Parque Natural del Montgrí, Illes Medes i el Baix Ter, es un parque natural situado en L’Estartit en Cataluña. Creado en 2010, este parque incluye una reserva marina protegida, la cordillera del Montgrí y la bahía de Ter. Si desea más información sobre la reserva, haga clic en los siguientes enlaces:

 Leyes del parque naturel: 

Ley 15/2010, del 28 de mayo, de declaración del Parque Natural del Montgrí, las Illes Medes y el Baix Ter, de dos reservas naturales parciales y de una reserva natural integral. Plan gestor de Medas : http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&mode=single&documentId=832964&language=ca_ES&newLang=es_EShttp://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5642/1092804.pdf

 

DOGC l’Ordre TES/178/2018, de 23 d’octubre, per la qual s’estableix el procediment d’autorització dels centres d’immersió per a la gestió d’activitats d’immersió a la zona estrictament protegida de les Illes Medes i les condicions de la distribució de les llicències d’immersió entre els centres autoritzats

Informe preliminar del consell de proteccionismos de la natura sobre el pla rector d’ús i gestió de l’àrea protegida de les Illes Medes : http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/consell-proteccio-natura/enllacos-documents/informes/2006/fitxers-binaris/2006_11_Informe-PRUG-Illes-Medes-02.08.06.pdf

  • Documentos: 

El buceo respetuoso

Navegación  responsable

Actividades marinas

L’herbier de posidonia en perill!

Buceo responsable y seguro

Actividades Marinas

Playas y Dunas

Pesca recreativa

Normas y Consejos para los/las Pescadores/as