Le Parc naturel del Montgri, les Illes Medes i el Baix Ter est un parc naturel situé à L’Estartit en Catalogne. Créé en 2010, ce parc comprend une réserve marine protégée, le massif montagneux du Montgrí et de la baie du Ter. Si vous souhaitez plus d’informations concernant la réserve, cliquez sur les liens suivants (disponible en Espagnol et Catalan) : 

 Loi en rapport avec la réserve naturelle : 

Ley 15/2010, del 28 de mayo, de declaración del Parque Natural del Montgrí, las Illes Medes y el Baix Ter, de dos reservas naturales parciales y de una reserva natural integral. Plan gestor de Medas : http://dogc.gencat.cat/es/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/index.html?action=fitxa&mode=single&documentId=832964&language=ca_ES&newLang=es_EShttp://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/5642/1092804.pdf

 

DOGC l’Ordre TES/178/2018, de 23 d’octubre, per la qual s’estableix el procediment d’autorització dels centres d’immersió per a la gestió d’activitats d’immersió a la zona estrictament protegida de les Illes Medes i les condicions de la distribució de les llicències d’immersió entre els centres autoritzats

Informe preliminar del consell de proteccionismos de la natura sobre el pla rector d’ús i gestió de l’àrea protegida de les Illes Medes : http://mediambient.gencat.cat/web/.content/home/ambits_dactuacio/patrimoni_natural/consell-proteccio-natura/enllacos-documents/informes/2006/fitxers-binaris/2006_11_Informe-PRUG-Illes-Medes-02.08.06.pdf

  • Documents relatifs à la réserve naturelle : 

La plongée respectueuse

La Navigation responsable

Activités Marines

L’herbier de posidonie en danger !

La plongée responsable et sûre

Les plages et dunes de la réserve

La pêche recreative